aborcja, poronienie

Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Marta Osik, Anna Rudecka, Bożena Seretny, Izabela Szwarocka,


agresja i przemoc

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Katarzyna Chochel, Jarosław Górski OPs, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Marta Osik, Anna Rudecka, Alicja Siwiec,


depresja

Zofia Adamowicz, Daniel Bardzik, Grażyna Borys-Ptaszyńska, Anna Chmielińska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Dorota Kaźmierczak, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Karina Krześniak, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Marta Osik, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


depresja poporodowa

Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Dorota Kaźmierczak, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Kubiak, Katarzyna Markowska, Marta Osik, Anna Rudecka, Bożena Seretny, Izabela Szwarocka,


doradztwo zawodowe

Hanna Małecka, Bożena Seretny, Alicja Siwiec


dorosłe dzieci alkoholików (DDA),
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD)

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Karina Krześniak, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Jacek Olchawski, Marta Osik, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Bożena Seretny, Paweł Surma, Izabela Szwarocka,


dzieci i młodzież

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Dorota Kaźmierczak, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Alicja Siwiec


księża egzorcyści

ks. Andrzej Grefkowicz, ks. Piotr Pietrzak, ks. Jacek Fijałkowski,


konsultacje do egzorcysty

Katarzyna Chochel (dzieci), Magdalena Chocianowska, Dorota Kaniewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Hanna Małecka, Andrzej Mielecki, Małgorzata Surma


homoseksualizm
i zaburzenia seksualne

Katarzyna Chochel, Jacek Helman, Anna Kołodziejczyk, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik,


interwencja kryzysowa (wypadki, napady, gwałty, samobójstwa, ptsd)

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Justyna Korzeniowska, Hanna Małecka, Alicja Siwiec, Izabela Szwarocka,

konflikty małżeńskie, narzeczeni

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Paweł Surma, Ewa Zimna-Rycerz


kryzysy osobiste, losowe, rozwojowe (żałoba, rozstanie, rozwód, utrata pracy, choroba, menopauza)

Zofia Adamowicz, Daniel Bardzik, Grażyna Borys-Ptaszyńska, Anna Chmielińska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Dorota Kaźmierczak, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Karina Krześniak, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Marta Osik, Anna Rudecka, Grażyna Rychlik, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


mediacje

Katarzyna Chochel, Andrzej Mielecki, Bożena Seretny, Alicja Siwiec,


nerwice

Zofia Adamowicz, Daniel Bardzik, Grażyna Borys-Ptaszyńska, Anna Chmielińska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Dorota Kaźmierczak, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Marta Osik, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Paweł Surma, Ewa Zimna-Rycerz


pogranicze psychologii i duchowości (małżeństwa niesakramentalne, problemy bycia we wspólnotach)

Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Anna Kołodziejczyk, Justyna Korzeniowska, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


problemy rodzinne

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Dorota Kaźmierczak, Anna Kołodziejczyk, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Marta Osik, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Paweł Surma, Ewa Zimna-Rycerz


problemy wychowawcze

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Jarosław Górski OPs, Dorota Kaźmierczak, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Andrzej Mielecki, Bożena Seretny, Alicja Siwiec,


psychosomatyka

Zofia Adamowicz, Grażyna Borys-Ptaszyńska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Dorota Kaźmierczak, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Marta Osik, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz

psychozy, schizofrenia,
zaburzenia psychotyczne

Zofia Adamowicz, Katarzyna Chochel, Grażyna Parker (Łyszczyk), Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Władysław Schinzel, Izabela Szwarocka


sekty

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jacek Helman, Anna Kołodziejczyk, Anna Rudecka,


uzależnienia behawioralne

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Jarosław Górski OPs, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Bożena Seretny, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


uzależnienia chemiczne

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Katarzyna Chochel, Barbara Komorowska, Krzysztof Michalak, Jacek Olchawski, Angelica Piotrowska Cieślak, Ewa Zimna-Rycerz,


współuzależnienia

Grażyna Borys-Ptaszyńska, Anna Chmielińska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Jacek Olchawski, Marta Osik, Angelica Piotrowska Cieślak, Anna Rudecka, Bożena Seretny, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


zaburzenia lękowe

Zofia Adamowicz, Daniel Bardzik, Grażyna Borys-Ptaszyńska, Anna Chmielińska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Karina Krześniak, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Katarzyna Markowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Jacek Olchawski, Marta Osik, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


zespół stresu pourazowego (ptsd)

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Hanna Małecka, Krzysztof Michalak, Marta Osik, Władysław Schinzel,


zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Zofia Adamowicz, Grażyna Borys-Ptaszyńska, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Barbara Komorowska, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Marta Osik, Bożena Seretny, Paweł Surma, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)

Katarzyna Chochel, Izabela Ciesiółka, Jarosław Górski OPs, Barbara Komorowska, Andrzej Mielecki, Alicja Siwiec, Izabela Szwarocka, Ewa Zimna-Rycerz


zaburzenia osobowości

Zofia Adamowicz, Daniel Bardzik, Katarzyna Chochel, Magdalena Chocianowska, Izabela Ciesiółka, Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska), Jarosław Górski OPs, Jacek Helman, Dorota Kaniewska, Marta Karczewska, Anna Kołodziejczyk, Barbara Komorowska, Justyna Korzeniowska, Justyna Kubiak, Grażyna Parker (Łyszczyk), Hanna Małecka, Krzysztof Michalak, Andrzej Mielecki, Marta Osik, Anna Rudecka, Władysław Schinzel, Bożena Seretny, Alicja Siwiec, Paweł Surma, Ewa Zimna-Rycerz

Zofia Adamowicz ▽


Psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie — Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium psychoterapeutyczne w Centrum Psychologiczno Medycznym MABOR, Studium psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, „Core training ISTDP” – czteroletnie szkolenie w zakresie Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji.

Kwalifikacje zawodowe — certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikat Psychoterapeuty Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, superwizor-saplikant SPCh oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przynależność do towarzystw — Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcja ISTDP Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Od roku 2023 jest przewodniczącą Sekcji Psychoterapii SPCh.

Rodzaj świadczonej pomocy — terapia indywidualna osób dorosłych w zakresie: problemów życiowych, problemów interpersonalnych, problemów wewnętrznych, terapia zaburzeń lękowych (w tym zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego), zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych (w tym depresji) i psychoz.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 8–13.

Daniel Bardzik ▽


Jestem psychologiem, absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS na kierunku „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej” oraz Szkoły Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień CARE Brok. Wiedzę praktyczną poszerzałem także poprzez uczestnictwo w licznych stażach klinicznych. Od 15 lat pracuję jako psycholog w placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Szkolę również osoby, które kierowały pojazdami po spożyciu substancji psychoaktywnych. Obecnie jestem w trakcie podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”.

Rodzaj świadczonej pomocy — pracuję głównie z osobami dorosłymi w nurcie psychodynamicznym. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół osobowości. W jaki sposób konstruujemy swój wewnętrzny i zewnętrzny świat, rozwiązujemy kryzysy życiowe, jak doświadczamy straty, przeżywamy zależność, co czujemy w relacji z innymi. Prowadzę terapię dla osób zmagających się z trudnościami w relacjach, lękami, depresją, zaburzeniami osobowości.

Przyjmuję — Integra — czwartek: 16–19.

Katarzyna Bęza ▽


Z wykształcenia magister socjologii oraz absolwentka resocjalizacji i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Od pięciu lat pracuję z osobami mającymi problem z używaniem substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami. Obecnie kończę czteroletnie szkolenie w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, przygotowujące głównie do pracy z osobami mającymi zaburzenia osobowości.

Prowadzę psychoterapię grupową i indywidualną krótko i długoterminową. Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych z zaburzeniami emocjonalnymi, osób mających problem z używaniem substancji psychoaktywnych i ich partnerów, i osób, które doświadczyły skutków dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych. Pracuję pod stałą superwizją zarówno indywidualną jak i grupową.

Wierzę w to, że „nie ma tak straconego życia, którego nie warto byłoby odzyskać” Jest to myśl, która na co dzień motywuje mnie i towarzyszy w prowadzonych procesach psychoterapeutycznych.

Przyjmuję — Wierzbno — wtorek: 15–18, środa: 16.30–18.30, czwartek: 8.30–11.30.

— Książęca — czwartek: 8–14.

Grażyna Borys-Ptaszyńska ▽


Jestem certyfikowanym psychoterapeutą uzależnień, psychologiem, absolwentką Instytutu Psychologii na UKSW w Warszawie, absolwentką Studium Psychoterapii SPCH (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich) w Warszawie.

Zakres pomocy — sytuacje kryzysowe, problemy w relacjach, zaburzenia lękowe, depresje, nerwice, uzależnienia, współuzależnienia, syndrom DDA, zaburzenia osobowości.

Przyjmuję — Bednarska — sobota: 9–14.

Anna Chmielińska ▽


Jestem psychoterapeutką stażystką w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii SPCh. Jestem certyfikowanym mentorem EMCC. Pracuję w nurcie psychoterapii integralnej w podejściu chrześcijańskim, wykorzystując między innymi koncepcję psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Pracuję również w języku angielskim. Doświadczenie zawodowo zdobywałam, m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Ośrodku Pomocy Psychologicznej Bednarska. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

Pomagam w obszarach:

 • rozwoju osobistego: poznawania siebie, akceptacji siebie, budowania własnej wartości;
 • wyrażania emocji, zaspokajania potrzeb zgodnie z wyznawanymi wartościami;
 • pokonywania trudności życiowych związanych z chorobą, śmiercią, kryzysami;
 • przeżywania smutku, lęku, napięcia, depresji.

Przyjmuję — Wierzbno — poniedziałek: 8–10, wtorek: 8–10.

Katarzyna Chochel ▽


Jestem Psychoterapeutą Certyfikowanym przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Superwizor aplikant SPCh (praca z dziećmi i rodzicami). Posiadam Europejski Certyfikat Psychoterapeuty.

Wykształcenie — Magister psychologii (Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii Specjalizacja Kliniczna Dziecka). Studia podyplomowe: Studium Psychoterapii Dzieci i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Kursy: Terapia dzieci moczących się i ich rodzin; Zaniedbywanie i wykorzystywanie dzieci, prewencja, rozpoznawanie i terapia; Psychologia i psychoterapia wobec zaburzeń osobowości; Diagnoza i terapia dziecka z  niepełnowartościowym układem nerwowym; Podstawy metod rehabilitacyjnych NDT-Bobath; Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborn. Członkostwo: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Sekcja Psychologi Klinicznej Dziecka PTP, Polska Federacja Psychoterapii.

Rodzaj świadczonej pomocy — terapia dzieci w wieku 0-2 latka, gdy ich rodzice widzą coś niepokojącego w zachowaniu. Mogę je skonsultować i poprowadzić terapię. Na takie zajęcia oprócz dziecka zawsze zapraszam również kogoś z rodziców. W przypadku dzieci starszych mam dużą wiedzę i doświadczenie w terapii dzieci: niepełnosprawnych, upośledzonych, z problemami neurologicznymi, padaczką; mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami; które nie mówią; z którymi trudno zawiązać kontakt; nadpobudliwych (ADHD), mających trudność ze skupieniem się; z dziecięcą depresją; po przeżyciach związanych ze śmiercią osoby bliskiej i po wypadkach; leczonych onkologicznie, urologicznie; po przeżyciu wykorzystywania seksualnego, z trudnościami seksualnymi; przeżywających lęki; które są agresywne; mających szczególne trudności w rozstaniach, o których mówi się, że są infantylne, mało samodzielne. Prowadzę też terapię młodzieży. Towarzyszę w poszukiwaniu zrozumienia cierpienia, planowaniu przyszłości.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 9–16, środa: 9–18, czwartek: 9–14, piątek: 9–21.

Magdalena Chocianowska ▽


Psycholog, psychoterapeuta.

Jestem absolwentką ATK (obecne UKSW) 1991 – ze specjalizacją Psychologia kliniczna i osobowości. Jestem współzałożycielką i członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, jak również członkiem The Association of Christian Therapists, USA (1998). Posiadam certyfikat psychoterapeuty SPCh oraz certyfikat poradnictwa (counselling) PA, USA. Ukończyłam Warsztat rozwojowo-terapeutyczny: „Wreszcie żyć. 12 Kroków ku pełni życia”, kurs Chrześcijańskiej Terapii Integralnej oraz inne szkolenia, w tym z różnych szkół psychoterapii. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzę od 1992 roku. Pracuję w nurcie integracyjnym w podejściu chrześcijańskim. Wykorzystuję dorobek różnych szkół psychoterapeutycznych, na potrzeby konkretnego pacjenta, w tym program 12 Kroków dla Chrześcijan. Biorę pod uwagę osobę w jej wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, pamiętając, że każdy z nas jest innym obrazem Boga, ma swoją niepowtarzalną osobowość i indywidualną drogę przez życie. Prowadzę konsultacje i poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par małżeńskich, konsultacje przed spotkaniem z egzorcystą.

Obszary, w których służę pomocą to: sytuacje kryzysowe; zaburzenia emocjonalne, lękowe, depresyjne, psychosomatyczne; trudności w relacjach; problemy małżeńskie, rodzinne i wychowawcze; doświadczenia straty (np. rozstania, rozwodu, żałoby); trudności adaptacyjne; kryzys wieku średniego; praca nad poszukiwaniem własnej tożsamości, rozwojem osobistym i stylem życia; problemy z pogranicza psychologii i duchowości.

Hobby bliskie mojej profesji to medycyna naturalna oraz wiedza na temat zdrowego stylu życia. Pracuję nad projektem: „Psychoterapia na spacerze”.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 9–12 i 16–20, wtorek: 9–16, czwartek: 9–12 i 16–20 oraz online.

Izabela Ciesiółka ▽


Psychoterapeuta, pracuję w nurcie integratywnym, chrześcijańskim.

Od ponad 20 lat zajmuję się poradnictwem głównie tematyce związanej z kryzysem w życiu osobistym, załamaniem i problemami z pogranicza duchowości. Ukończyłam Studium Psychoterapii Chrześcijańskiej w Warszawie. Ukończyłam podyplomowe studia pedagogiczne, roczne szkolenie dla trenerów i konsultantów z tematyki rozwoju osobistego, prowadzenia szkoleń interaktywnych i metodologi pracy. Studia magisterskie zarządzania gospodarstwem leśnym. Trzyletnie szkolenie w chrześcijańskim Transformation Prayer Ministry (metoda pracy nad traumami poprzez most emocji). Dwuletnie szkolenie w metodzie Immanuel Approach Dr. Lehman. Jako psychoterapeuta pracuję w oparciu o całościowe, zintegrowane widzenie człowieka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, wykorzystując dorobek różnych szkół psychoterapii na potrzeby konkretnego pacjenta.

Rodzaj świadczonej pomocy — depresje, zaburzenia lękowe i nerwicowe, doświadczenia związane ze stratą dziecka (aborcja, poronienie, śmierć), sytuacje kryzysowe (żałoba, rozstanie, rozwód), problemy z pogranicza psychologii i duchowości, trudności w relacjach z ludźmi, trudności wychowawcze, konflikty rodzinne.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 8–14, wtorek: 15–20, środa: 8–14;

— Książęca — czwartek: 13–20.

Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska) ▽


Psycholog, psychoterapeuta, muzykoterapeuta, członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

Wykształcenie — Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2003), Szkolenie Kliniczne z Muzykoterapii i z Psychodramy w zakresie psychiatrii i psychoterapii przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (2004); Podyplomowe 4-letnie Studium Psychoterapii - SPCH (2010); Doradztwo zawodowe - UW (2017); Kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii, Diagnozy Klinicznej, Terapii Par, Interwencji Kryzysowej, Arteterapii i innych.

Rodzaj świadczonej pomocy — konsultacje psychologiczne, psychoterapia indywidualna i małżeńska (młodzież od 16 roku życia, dorośli, pary oraz osoby duchowne i konsekrowane).

 • Zaburzenia nastroju: stany obniżonego nastroju, smutek, poczucie braku sensu życia i wewnętrznej pustki, niemożność poradzenia sobie z codziennością, osłabienie psychofizyczne, spowolnienie ruchowe, poczucie odrzucenia i niskiej wartości, huśtawki nastrojów.
 • Zaburzenia lękowe: ciągłe uczucie niepokoju, napady paniki, czynności i myśli natrętne, lęk przed wychodzeniem z domu, lęk przed ludźmi czy konkretnymi sytuacjami, lęki nocne, koszmary senne, trudności w zaśnięciu i utrzymaniu snu, martwienie się z powodu bezsenności, dolegliwości psychosomatyczne.
 • Problemy osobowościowe: nadmierna wrażliwość, chwiejność emocjonalna, problemy z utrzymaniem stałych związków, trudności w nawiązywaniu codziennych kontaktów z ludźmi, nieśmiałość, impulsywność, ataki złości, emocjonalna zależność od innych, ciągłe poczucie niewygody, dyskomfortu, bezradności i obawy przed odrzuceniem czy osamotnieniem, syndrom DDA.
 • Problemy małżeńskie: konflikty, problemy z komunikacją, zazdrość, zdrada, rozstania i inne.
 • Problemy z pogranicza psychologii i duchowości: kryzysy religijne, kryzysy wartości, brak konkretnego systemu wartości i światopoglądu, lęk moralny, niedojrzała i zaburzona religijność, zniekształcony obraz Boga, problemy w grupach religijnych.
 • Nadmierny stres i zaburzenia adaptacyjne: stresujące wydarzenia życiowe, stałe przebywanie w sytuacjach nieprzyjemnych, trudności w przystosowaniu się do nowych warunków życia, brak odporności na sytuacje stresowe, wyczerpanie, trudności życiowe w wyniku choroby, nowa i trudniejsza sytuacja życiowa, nie radzenie sobie z nowymi problemami, brak radości z życia, problemy psychologiczne powstałe w wyniku choroby.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 14–20, środa: 9–15.30, czwartek: 13.30–20;

— Wierzbno — wtorek: 14–20.

ks. Jacek Fijałkowski


W roku 2003 ukończyłem Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne. Wtedy też obroniłem pracę magisterską z teologii moralnej pt. „Ocena moralna wybranych aspektów Internetu”.
W roku 2011 uzyskałem stopnień naukowy licencjata kanonicznego z teologii dogmatycznej.
Od 1 września 2013 jestem Egzorcystą Archidiecezji Warszawskiej – dekret Kardynała Kazimierza Nycza.


ks. Andrzej Grefkowicz


Wyższe Seminarium Duchowne w Warszawie (1970). Akademia Teologii Katolickiej, Wydział Teologiczny – mgr teologii w zakresie katechetyki (1978). Katolicki Uniwersytet Lubelski – Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii (1989-1991).
Diecezjalny Egzorcysta – dekret ks. Józefa kard. Glempa z dnia 20 kwietnia 1999 roku.

Rodzaj świadczonej pomocy — Posługa uwalniania (konsultacje i modlitwy wstawiennicze).

Jarosław Górski OPs ▽


Psycholog, psychoterapeuta, świecki dominikanin (tercjarz), mąż, ojciec dorosłej córki.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe — Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalność „Psychoterapia”); podyplomowe szkolenie i praktyka w zakresie krótkoterminowej terapii strategicznej w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; kilkuletnie szkolenie podyplomowe wg standardów Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) oraz European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) zakończone uzyskaniem certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB; cykl dodatkowych, specjalistycznych szkoleń dotyczących między innymi: terapii par, terapii osób mających trudności z funkcjonowaniem w strukturze rodzinnej, osób po doświadczeniu przemocy, osób z zespołem stresu pourazowego czy osób pragnących zmienić swoje nawyki życiowe.Poza prowadzeniem klasycznej psychoedukacji i psychoterapii wobec osób w różnym wieku (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży studenckiej i tzw. młodych dorosłych czyli do 35 roku życia) ma też dodatkowe doświadczenie zawodowe związane z udzielaniem specyficznej pomocy psychologicznej w hospicjum onkologicznym (zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu).

Rodzaj świadczonej pomocy — pomoc w formie konsultacji, interwencji kryzysowej, psychoedukacji, coachingu (rozumianego jako wspomaganie rozwoju psychologicznego i duchowego), terapii indywidualnej, terapii pary lub terapii małżeńskiej, świadczona osobom pełnoletnim, bez objawów aktywnej psychozy, nieuzależnionym od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Pomijając wspomniane powyżej ograniczenia, oferta pomocy dotyczy wszelkich problemów psychologicznych lub życiowych, niezależnie od ich natury, przyczyn i nasilenia ze szczególnym uwzględnieniem rozmaitych reakcji nerwicowych. Obejmuje także specjalistyczne wsparcie psychologiczne osób cierpiących na przewlekłe choroby somatyczne i w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach może być świadczona także w miejscu zamieszkania Klienta, a nawet w szpitalu. W tego rodzaju sytuacji konieczna jest jednak najpierw wstępna sesja diagnostyczna na terenie OPP, na którą powinna zgłosić się osoba należąca do najbliższej rodziny Klienta i ciesząca się Jego zaufaniem.

Przyjmuję — Wierzbno — czwartek: 17–19.

Jacek Helman ▽


Certyfikowany psychoterapeuta. Certyfikat nadany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Absolwent Studium Psychoterapii przy Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Wykształcenie teologiczne: Master of Arts z teologii przy TCM International Institute, Stany Zjednoczone oraz ekonomiczne. Ukończony kurs poradnictwa organizowany przez Eurovangelism, Wielka Brytania oraz Szkolenie Podstawowe z Poradnictwa Chrześcijańskiego przy Instytucie Poradnictwa Chrześcijańskiego Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja”. Chrześcijanin: Kościół Zielonoświątkowy.

28.09.2022 Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, uchwałą z dnia 28.09.2022, nadał mi status superwizora-aplikanta.

Rodzaj świadczonej pomocy — pracuję w nurcie „Psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim”, w oparciu o całościowe widzenie człowieka w wymiarze psychicznym, fizycznym i duchowym, jak również wykorzystuję dorobek różnych szkół psychoterapii, w tym ISTDP (Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Psychodynamiczna).

Główna problematyka: brak poczucia sensu życia, samotność, samoakceptacja, problemy z przebaczeniem sobie i innym, homoseksualizm (w aspekcie: niechciany pociąg do tej samej płci (SSA) – mężczyźni), niechciane zachowania seksualne, poczucie straty, depresja, DDD, DDA, trudności w kontaktach społecznych.

Przyjmuję — Bednarska — środa: 16–20, czwartek: 8–14, sobota: 8–14;

— Wierzbno — piątek: 16–20.

Dorota Kaniewska ▽


Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej. Ukończyła psychologię w roku 1986, dwuletnie Studium Socjoterapii i trzyletnie studia podyplomowe w zakresie psychoterapii w Studium Psychoterapii SPCh. Prowadzi indywidualną terapię osób dorosłych. Mieszka i pracuje w Warszawie. Ma męża i dwoje dzieci.

Rodzaj świadczonej pomocy — kryzysy osobiste, małżeńskie, problemy wychowawcze, zaburzenia nerwicowe, problemy z pogranicza psychologii i duchowości, trudności w małżeństwie niesakramentalnym i związku nieformalnym, doświadczenie strat prokreacyjnych, niemożności poczęcia dziecka.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 9–14, wtorek: 9–14, środa: 15–20, czwartek: 15–20.

Marta Karczewska ▽


Psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2013), podyplomowe studium Przygotowania Pedagogicznego, czteroletnie Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, Członek SPCh, pracuje pod superwizją w nurcie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim, ze szczególnym uwzględnieniem terapii schematów.

Rodzaj świadczonej pomocy — sytuacje kryzysowe rodzinne, małżeńskie, zawodowe, trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji. Doświadczenia związane ze stratą bliskiej osoby. Trudności związane ze zmianami w życiu: utratą pracy, rozpadem związku, pojawieniem się dziecka. Zdarzenia traumatyczne. Zaburzenia lękowe i nerwicowe, zaburzenia nastroju, poczucie braku sensu życia, zaniżona samoocena, nieśmiałość, poszukiwanie własnej tożsamości.

Przyjmuję — Wierzbno — poniedziałek: 13–20, środa: 9–14.

Dorota Kaźmierczak ▽


Jestem psychologiem, diagnostą doradcą psychologicznym i psychologiem sportu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 15 roku życia.

Zakres pomocy — trudności w relacjach rodzinnych, w pracy, w szkole; problemy wychowawcze i szkolne; zaburzenia nastroju; żałoba i strata; nerwice depresja, również depresja okołoporodowa; psychologia kobiety; sytuacje kryzysowe; choroby psychosomatyczne. Ponadto wykonuję badania z zakresu diagnozy psychologicznej, prowadzę treningi relaksacyjne i asertywności, prowadzę konsultację również z zakresu psychologii sportu. Jestem psychologiem uprawnionym do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów, pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Przyjmuję — Książęca — środa: 10–20.

Anna Kołodziejczyk ▽


Psycholog, psychoterapeuta, superwizor, lider Grup Balinta. Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW oraz Podyplomowego Studium Psychoterapii SPCh. Certyfikowany psychoterapeuta SPCh. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Psycholog uprawniony do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń, detektywów, pracowników ochrony, sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna i małżeńska, poradnictwo psychologiczne, diagnostyka psychologiczna osób dorosłych, superwizje, prowadzenie Grup Balinta.

Zakres pomocy — kryzysy życiowe i rodzinne, kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia, konflikty i kryzysy w relacjach z innymi, problemy w pracy, trudności w kontaktach społecznych, problemy osób starszych, traumatyczne doświadczenia, w tym związane z utratą dziecka, poronieniem lub aborcją, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości i zachowania.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 11.30–19.30, wtorek: 11–20, piątek: 9–16.

Barbara Komorowska ▽


Ukończyłam psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1993 r. zajmuję się poradnictwem, diagnozą psychologiczną i psychoterapią grupową oraz indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Jestem absolwentką Studium Psychoterapii SPCh. Odbyłam szkolenia w zakresie interwencji kryzysowej, psychoterapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej, krótkoterminowej, terapii osób dotkniętych zespołem poaborcyjnym, utratą kogoś bliskiego, przemocą i zaniedbaniem, szkolenie ISTDP. Odbyłam także szkolenie przygotowujące do prowadzenia warsztatów w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych w pracy z rodzicami. Aktualnie zajmuję się psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych.

Rodzaj świadczonej pomocy — kryzysy psychiczne, depresje, nerwice, uzależnienia, nadużywanie środków psychoaktywnych, współuzależnienie, problemy rozwojowe młodzieży (od 16 r. życia), problemy w pracy, trudności adaptacyjne, konflikty małżeńskie, trudności wychowawcze, problemy związane z żałobą, stratą, aborcją, zaniedbaniem emocjonalnym i samotnością, uzależnienia behawioralne (internet, gry komputerowe, media społecznościowe, zakupy, związki, seks, itp.), syndrom DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych), zaburzenia osobowości, problemy z odnalezieniem się w „dzisiejszym świecie” (problemy okresu postpandemii – skutki pandemii, także trudności związane z przystosowaniem się do szybkich zmian kulturowo-obyczajowo-politycznych a także technologicznych). Pracuję pod stałą superwizją indywidualną i grupową. Prowadzę konsultacje psychologiczne do księży egzorcystów.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 14.30–20.30, środa: 14–20, czwartek: 8–15, piątek: 8–15.

Justyna Korzeniowska ▽


Psycholog, psychoterapeuta dorosłych i młodzieży. Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2004) w Warszawie ze specjalizacją społeczna psychologia kliniczna. Wiedzę pogłębiałam w czteroletnim Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie Niebieska Linia. Przez kilka lat pracowałam w Ośrodku Interwencji Kryzysowej z osobami doświadczającymi różnych kryzysów osobistych, sytuacyjnych, przemocy, z trudnościami emocjonalnymi oraz prowadziłam grupy wsparcia. Praktykę kliniczną zdobyłam na stażu w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublińcu. Natomiast doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyłam między innymi w świetlicy środowiskowej, prowadząc spotkania indywidualne i zajęcia socjoterapeutyczne.

Prowadzę terapię indywidualną krótko i długoterminową dorosłych i młodzieży w podejściu intergratywnym, które spostrzega istotę człowieka całościowo, uwzględniając nie tylko sferę psychiczną, fizyczna, emocjonalną ale również duchową, opierając się najczęściej na nurtcie psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Pracę terapeutyczną monitoruję podczas regularnych superwzji głównie w modelu integrującym podejście systemowe z psychodynamicznym.

Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie, w problemach współuzależnienia, z syndromem DDA, DDD, w trudnościach społecznych (samotność, poczucie pustki, toksyczne relacje) i zaburzeniach nastroju (depresja, lęki, poczucie winy). w zakresie moich kompetencji zawodowych znajduje się również prowadzenie interwencji kryzysowych w sytuacjach żałoby, rozstania, straty, myśli samobójczych, stresu pourazowego.

Młodzieży (od 17 roku życia) oferuję pomoc psychologiczną i wsparcie, gdy doświadczają trudności nawiązywaniu relacji z innymi, w wyrażaniu emocji (złości, smutku), z poczuciem własnej wartości.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek, wtorek, piątek: 16–21;

— Wierzbno — środa: 16–21.

Karina Krześniak ▽


Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. Uczestniczyłam w różnych szkoleniach i kursach doskonalących. Prowadzę warsztaty rozwojowe „12 kroków” dla chrześcijan. Ukończyłam filologię polską i prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pracę poddaję superwizji. Jestem zaciekawiona tematem rozwoju osobistego oraz tematem relacji międzyludzkich. Pasjonuję się duchowością bycia w drodze, pielgrzymowaniem, podróżowaniem. Pracuję z młodzieżą oraz dorosłymi. Pracuję w ujęciu integratywnym, łącząc doświadczenia różnych nurtów psychoterapii i dopasowując wybór metody do problemu z jakim mierzy się pacjent.

Rodzaj świadczonej pomocy — konsultacje, psychoterapia indywidualna młodzieży oraz osób dorosłych, wspieranie rozwoju osobowości, niskie poczucie wartości, problemy w relacjach, sytuacje kryzysowe, poczucie braku sensu w życiu, depresja, zaburzenia lękowe, stres, doświadczenie straty (rozstanie, żałoba), trudności adaptacyjne, trudności z przeżywaniem emocji, syndrom DDA/DDD, praca nad poszukiwaniem własnej tożsamości.

Przyjmuję — Wierzbno — wtorek: 17–21.

Justyna Kubiak ▽


Psycholog, psychoterapeuta, trener.

Wykształcenie — Ukończyłam studia wyższe na kierunku „Psychologia społeczna” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS) oraz 4-letnie Studium Psychoterapii SPCh. Rozwijałam też swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach z zakresu psychoterapii i psychologii: „Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna. Droga do nieświadomości”, „Obraz człowieka. Podstawy antrpologiczne i terapeutyczne”, „Wina: na skrzyżowaniu psychoterapii i duchowości”, „Coaching i motywacja pracowników” oraz inne.

Rodzaj świadczonej pomocy — prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i nastolatków. Pomagam w obszarach: kryzysy osobiste (żałoba, rozstanie, rozwód…), traumatyczne przeżycia, trudne i bolesne doświadczenia z dzieciństwa, problemy małżeńskie i rodzinne, doświadczenia związane z utratą dziecka (aborcja, poronienie, śmierć), problemy z nawiązywaniem relacji czy adaptacją do nowego środowiska, wchodzenie w toksyczne związki interpersonalne, przeciążenie stresem, utrata poczucia sensu życia, niska samoocena, trudności z przebaczeniem sobie i innym, spadek nastroju, myśli samobójcze, kryzys wartości, lęki, niechciane uporczywe myśli bądź czynności, zaburzenia psychosomatyczne.

Przyjmuję — Wierzbno — czwartek: 9–16, piątek: 16–20 (online).

Grażyna Parker (Łyszczyk) ▽


Psychoterapeuta, socjoterapeuta, teolog. Prowadzę terapię indywidualną krótko i długoterminową dorosłych i młodzieży od 15 roku życia w podejściu intergratywnym. Jestem absolwentką Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam Studium Psychoterapii SPCh, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz szkolenia z innych szkół terapeutycznych. Zainteresowanie pracą terapeutyczną, powołanie i drogę do psychoterapii odkryłam pracując z młodzieżą jako wychowawca. Zainteresowania te rozwijam uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach zawodowych i pracując pod superwizją głównie w modelu integrującym oraz psychodynamicznym. Odbyte szkolenia i praca nad sobą zwiększają moją samoświadomość, empatię, rozumienie emocji drugiej osoby, co przekłada się na pracę terapeutyczną. Mam za sobą wieloletnie doświadczenie pracy z ludźmi.

Pracę terapeutyczną rozpoczęłam dwuletnim stażem w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach pod Warszawą. Prowadziłam pod superwizją terapię indywidualną i zajęcia grupowe. Natomiast doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobyłam między innymi pracując w internacie, prowadząc spotkania indywidualne i zajęcia socjoterapeutyczne. Również współpracowałam ze Stowarzyszeniem Aslan w Warszawie prowadząc terapię grupową dla młodzieży.

Fascynuje mnie Człowiek, ten we mnie i w drugim. Widzę go całościowo w jego jedyności i niepowtarzalności, uwzględniając nie tylko sferę psychiczną, fizyczna, emocjonalną ale również duchową. Proces psychoterapeutyczny rozumiem jako podróż w głąb siebie. Ta podróż nie zawsze jest łatwa, ale ma swój cel - pomaga znaleźć odpowiedzi i rozwiązania prowadzące do lepszej jakości życia. Idziemy więc razem rozmawiając i poszukując. Ponieważ „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Jest to myśl, która towarzyszy mi w prowadzonych procesach psychoterapeutycznych.

Zapraszam osoby zmagające się z różnymi problemami i trudnościami w życiu (np. osoby borykające się z niechcianym lękiem, obniżonym nastrojem, chronicznym smutkiem, poczuciem niemocy, pustki, niskim poczuciem własnej wartości, nieakceptacją siebie, swojego ciała, konfliktami wewnętrznymi, trudnościami w budowaniu i utrzymywaniu stałych relacji, trudnymi wspomnieniami z dzieciństwa, chcących zrozumieć jak przyczyniają się do własnego cierpienia) jak i osoby chcące lepiej zrozumieć samych siebie. Wszystkich, którzy mają potrzebę zmiany swojego życia. Młodzieży oferuję pomoc psychologiczną i wsparcie, gdy doświadczają trudności w odkrywaniu siebie, nawiązywaniu relacji z innymi, z poczuciem własnej wartości.

Hanna Małecka ▽


Psycholog (Katolicki Uniwersytet Lubelski 1993). Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych. Jestem absolwentką Studium Psychoterapii SPCh. Szkoliłam się również w zakresie interwencji kryzysowej oraz ISTDP.

Zakres świadczonej pomocy:

Psychoterapia i interwencja kryzysowa — sytuacje utraty (żałoba po śmierci bliskiej osoby, rozstanie z partnerem, rozwód, zdrada małżeńska); trudności adaptacyjne; zaburzenia po zdarzeniach traumatycznych (wypadek samochodowy, napad itd.); doświadczanie przemocy w rodzinie (pracuję również ze sprawcami przemocy); zazdrość patologiczna; trudności w relacjach z ludźmi; reakcje lękowo-depresyjne, zaburzenia lękowe; kryzysy egzystencjalne; DDD (dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych); DDA (dorosłe dzieci alkoholików).

Doradztwo zawodowe — diagnoza psychologiczna preferencji zawodowych. Przykładowi odbiorcy: maturzyści, którzy nie wiedzą jaki kierunek studiów wybrać; osoby, które chcą zmienić pracę, ale nie wiedzą na jaką, które nie wiedzą „do jakiej pracy się nadają”.

Wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych z Zespołem Aspergera oraz dla ich bliskich — psychoedukacja na temat rozumienia i wyrażania emocji, strategie dawania sobie rady z trudnymi sytuacjami, np. z przeciążeniem sensorycznym.

Konsultacje przed spotkaniem z księdzem egzorcystą.

Przyjmuję — Bednarska — wtorek: 8–14, środa: 14–20, czwartek: 14.30–20.30.

Barbara Marciniak ▽


Lekarz medycyny, specjalista psychiatra z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Leczy zaburzenia psychiczne osób dorosłych, w tym: zaburzenia psychotyczne, afektywne (depresje, manie), lękowe, snu, psychosomatyczne, wieku dorosłego.

Przyjmuję — Bednarska — sobota: 8–15;

— Wierzbno — poniedziałek: 16–20.

Katarzyna Markowska ▽


Jestem psychologiem, psychoterapeutą, prowadzę psychoterapię indywidualną w nurcie integracyjnym, krótko i długoterminową. Psychoterapia, to według mnie wspólna droga ku zmianie.

Wykształcenie — mgr psychologii, specjalność psychologia rehabilitacyjna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Psychoterapii Integratywnej SPCh. Ważniejsze szkolenia: NEST (New Experience for Survivors of Trauma) – Szkolenie, dotyczące programu psychologicznej pomocy osobom, które doświadczyły różnego rodzaju urazów i strat. Kurs „Neuropsychologia kliniczna”-Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Szkolenie „Wpływ psychiki na powstawanie i przebieg chorób somatycznych z uwzględnieniem środowiska rodzinnego”– Zakład Psychologii Medycznej i Psychoterapii CMKP.

Jestem psychologiem z dwudziestoletnim stażem, psychoterapeutą, z doświadczeniem pracy zarówno z dorosłymi w różnym wieku jak i z młodzieżą. Prowadzę autorskie warsztaty i treningi psychoedukacyjne, m.in. „Kochaj i bądź asertywny!”, „Jak być razem, czyli jak budować i utrzymywać bliskie relacje”, „Od węzłów do więzi – warsztat dla osób, które chcą odbudować i wzmocnić swoje relacje z bliskimi”, warsztaty dla rodziców i inne. Od kilku lat prowadzę również cykliczne wykłady psychoedukacyjne, współprowadzę grupę terapeutyczną dla osób doświadczających przemocy, zaniedbania, strat prokreacyjnych. Mam w swoim dorobku współpracę z lekarzami, opiekunami medycznymi, terapeutami zajęciowymi, nauczycielami. Nieustająco rozwijam się zawodowo, pracuję pod profesjonalną superwizją.

Pracuję z:

 • osobami, które przeżywają dyskomfort życia: cierpią z powodu zaburzeń psychosomatycznych, mają trudne doświadczenia związane ze stratami, cierpią z powodu lęku, obniżonego nastroju, objawów nerwicowych, nie radzą sobie z przeżywaniem emocji, mają zaniżoną samoocenę mają trudności adaptacyjne i nie radzą sobie ze stresem;
 • osobami, które doświadczają problemów w relacjach z innymi ludźmi: mają trudności w nawiązaniu i/lub utrzymaniu bliskich relacji, popadają w częste konflikty bądź izolację, znajdują się w kryzysie w życiu małżeńskim, rodzinnym, zawodowym;
 • osobami, które przeżywają problemy emocjonalne, związane z pandemią: doświadczają lęku zauważają u siebie objawy depresji cierpią na bezsenność;
 • osobami w podeszłym wieku, które potrzebują wsparcia, rozmowy, spotkania z innymi;
 • osobami młodymi, mającymi trudności we wchodzeniu w dorosłe życie;
 • osobami, które chcą poznać i lepiej rozumieć siebie, aby się rozwijać: pragną pokonywać przeszkody na drodze swojego rozwoju psychospołecznego, by czerpać więcej satysfakcji z życia.

Przyjmuję — Bednarska — wtorek: 12–20, środa: 8-14, czwartek: 8–14, piątek: 8–18;

— Wierzbno — czwartek: 15–20.

Krzysztof Michalak ▽


Psychoterapeuta systemowy i terapii schematu. Absolwent kierunku Psychologia i Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył 4-letnie, pełne szkolenie Studium Psychoterapii w podejściu integracyjnym oraz 4-letnie Studium Psychoterapia Par i Rodzin w podejściu systemowym z elementami podejścia psychodynamicznego w Ośrodku Psychiatrii i Psychoterapii Psyche Plus w Warszawie. Obecnie w trakcie specjalizacyjnego szkolenia do certyfikatu Terapia Schematów w Ośrodku Terapii Poznawczej i Schematu w Warszawie. Pracuje pod stałą superwizją. Doświadczenie - Szpital Wolski na Psychiatrycznym Oddziale Dziennym, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Tworkach – Psychiatryczny Oddział Dzienny, Instytut Kardiologii w Aninie, Zespół Pedagogów Dezyderia, Fundacja Homo Homini im. Karola de Foucauld, Fundacja Wsparcia Zdrowia Psychicznego Clinica Animae, Ośrodek Pomocy Psychologicznej INTEGRA, Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny MICHAEL.

Rodzaj świadczonej pomocy — konsultacje psychologiczne, diagnostyka psychologiczna, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoterapia par i małżeństw, terapia rodzin, warsztat „12 kroków ku pełni życia”, warsztaty „Porozumienie bez przemocy”, warsztaty „Pięć języków miłości wg Gary Chapmana”.

Przyjmuję — Bednarska — czwartek: 8–15.

Andrzej Mielecki ▽


Absolwent psychologii na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i studium Psychoterapii SPCh, członek zwyczajny SPCh. Certyfikowany lider Grup Balinta i przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Szkolił się w zakresie psychoterapii integratywnej, psychoanalitycznej, poznawczo-behawioralnej, grupowej w ujęciu psychoanalitycznym i psychiatrii środowiskowej. Odbywał staże w Klinice nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Pracował min. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, współpracował z Caritas, Katolickim Stowarzyszeniem Niepełnosprawnych i Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Współzałożyciel, kierownik i terapeuta Grupy Wsparcia dla Osób Chorych Psychicznie "Jestem".

Wykształcenie — 2006 – Kursy z zakresu podstaw psychoterapii poznawczo-behawioralnej (50 godz.), psychoanalitycznej (36 godz.), interpretacji testu MMPI-II, wykorzystania grup Balinta w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu, kurs psychiatrii środowiskowej (CMKP).
2003 – 2006 Studium Psychoterapii SPCh.
2003 Kurs podstawowy Kinezjologii Edukacyjnej.
1996 – 2002 Studia na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW, kierunek psychologia, specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychologia kliniczna i psychoterapia człowieka dorosłego, zaburzenia i choroby psychiczne (psychozy, afektywne, natręctwa), nerwice, zaburzenia jedzenia, zaburzenia osobowości, DDA, problemy osobiste, wsparcie psychologiczne, diagnostyka. Prowadzi terapię indywidualną i grupową oraz grupy Balinta.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 8–15, wtorek: 12–20, środa: 14–20, czwartek: 14–20.

Jacek Olchawski ▽


Psycholog, psychoterapeuta. Studia magisterskie na kierunku Psychologia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Studium Psychoterapii SPCh w Warszawie. Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień. Różne kursy i szkolenia specjalistyczne. Pracowałem 20 lat jako psycholog i psychoterapeuta w zakładzie karnym oraz od 2009 r. jako psychoterapeuta poza murami więzienia w ośrodkach SPCh. Prowadzę szkolenia dla osób które kierowały pojazdami po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Jestem biegłym sądowym. Zawodowo interesuje mnie integracja antropologii katolickiej ze współczesną psychoterapią.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia grupowa osób dorosłych (7-9 osobowe grupy terapeutyczne oparte na analizie procesu grupowego, grupy prowadzone są w kooperacji z psychoterapeutką). Psychoterapia par w kryzysie, które chcą podjąć próbę ratowania związku. Psychoterapia indywidualna.

Przyjmuję — w różnych godzinach, od poniedziałku do soboty, w naszych trzech ośrodkach SPCh. Zgłoszenia przez sekretariat.

Marta Osik ▽


Psycholog, psychoterapeuta.

Wykształcenie — psycholog (Instytut Psychologii – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), psychoterapeuta (4-letnie Studium Psychoterapii – Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich), prawnik (Wydział Prawa i Administracji – Uniwersytet Warszawski); aplikacja adwokacka w Izbie Adwokackiej w Warszawie - uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, doradca psychologiczny (studia podyplomowe Poradnictwo Psychologiczne i Interwencja Kryzysowa – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej); studia podyplomowe Relacje Interpersonalne i profilaktyka uzależnień – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; studia podyplomowe Negocjacje i mediacje – Uniwersytet SWPS w Warszawie, staż kliniczny na Oddziale XI Rehabilitacji Psychiatrycznej w Szpitalu Nowowiejskim, staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Pomocy Psychologicznej „Bednarska”. Pracuję pod superwizją w nurcie psychoterapii integratywnej, ze szczególnym uwzględnieniem terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii schematów.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna osób dorosłych, poradnictwo psychologiczne.

Zakres pomocy — sytuacje kryzysu osobistego, rodzinnego, małżeńskiego, zawodowego; brak poczucia sensu życia; konflikty i kryzysy w relacjach z innymi; trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu relacji; trudności w kontaktach społecznych; trudności związane z życiowymi zmianami, jak strata pracy, rozpad związku, czy relacji; doświadczenia związane ze stratą bliskiej osoby (żałoba, rozstanie, rozwód), stratą dziecka (aborcja, poronienie, śmierć); doświadczenia traumatyczne; przeciążenie stresem; doświadczenie lęku oraz zaburzeń nastroju; nieśmiałość, zaniżona samoocena; poszukiwanie własnej tożsamości.

Zainteresowania: tajemnica zawodowa i etyka zawodowa psychoterapeuty.
Mężatka, mama dwójki dzieci.

Przyjmuję — Książęca — poniedziałek: 17–20.

— Bednarska — sobota: 9–14.

ks. Piotr Pietrzak


Ukończyłem Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie w roku 2001. w tym samym roku obroniłem pracę magisterską z etyki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Pracowałem w parafiach: św. Marii Magdaleny w Magdalence, św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie i św. Anny w Wilanowie.
Od dnia 13 czerwca 2008 roku, dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza zostałem ustanowiony Diecezjalnym Egzorcystą.

Rodzaj świadczonej pomocy — Posługa uwalniania (konsultacje i modlitwy wstawiennicze).

Angelica Piotrowska Cieślak ▽


Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka podyplomowego IV letniego Studium Psychoterapii – SPCH, ukończone specjalistyczne szkolenie w dziedzinie i rehabilitacji uzależnień – Instytut Psychologii Zdrowia. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz Stowarzyszenia Monar. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, ofiarami przemocy, osobami w różnych kryzysach życiowych, młodzieżą, dziećmi i rodzinami.

Rodzaj świadczonej pomocy — uzależnienia, współuzależnienia, kryzysów psychicznych, niekonstruktywnego radzenia sobie z emocjami, problemów w pracy, przemocy psychicznej i fizycznej (praca z ofiarami przemocy), zaburzeń żywienia, zaburzeń nerwicowych, problemów rodzinnych i wychowawczych, problemów w grupie rówieśniczej oraz środowisku szkolnym.

Przyjmuję — Bednarska — środa: 13–20, czwartek: 8–15, piątek: 13–20.

fot. Małgorzata Kowal

Anna Rudecka ▽


Wykształcenie — Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – kierunek: psychologia, Uniwersytet Warszawski – kierunek: filologia angielska, 4-letnie Studium Psychoterapii w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich (w podejściu integratywnym), 4-letnie Studium Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Otwarte Studium Duchowości w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, Szkolenie dla doradców w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Doradców Żywa Nadzieja (International Hope Alive Counsellors Association), Szkolenie I stopnia w Polskim Instytucie Psychodramy, Szkolenia organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Balintowskie. Ukończona Szkoła Procesu Grupowego Gestalt. Aktualnie w trakcie szkolenia II stopnia z psychodramy w Polskim Instytucie Psychodramy oraz z Psychotraumatologii w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.

Kwalifikacje zawodowe — mgr psychologii, mgr filologii angielskiej, certyfikowany psychoterapeuta Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, certyfikowany lider grup Balinta, superwizor-aplikant Polskiego towarzyszenia Balintowskiego, certyfikowany doradca i superwizor Programu Żywa Nadzieja (dla osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i strat okołoporodowych), certyfikowany asystent psychodramy.

Członkostwo w stowarzyszeniach — Sekcja Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (sprawowana funkcja: w latach 2009-2023, przewodnicząca Sekcji Psychoterapii SPCh, od 2023, wice-przewodnicząca), Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie (sprawowana funkcja: skarbnik), Stowarzyszenie Polski Instytut Psychodramy, International Hope Alive Counsellors Association.

Rodzaj świadczonej pomocy — w pracy zawodowej zajmują mnie zwłaszcza zagadnienia związane z kształtowaniem tożsamości człowieka, wolności i świadomości. Pracuję z osobami z: depresją, lękami, problemami z poczuciem tożsamości, kryzysami, trudnościami w relacjach, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami seksualnymi, z doświadczaniem przemocy, traumy, zaniedbania i strat okołoporodowych, problemami na pograniczu psychologii i duchowości. Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupy terapeutyczne w programie Żywa Nadzieja (tu jestem doradcą i superwizorem), grupy terapeutyczne prowadzone metodą psychodramy oraz grupy Balinta dla pracowników różnych zawodów pomocowych: lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli i in.

Pracuję pod superwizją. Prowadzę terapię w języku angielskim. Pracuję również w Oddziale Dziennym III Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Przyjmuję — Wierzbno — poniedziałek: 15–20, wtorek: 9–19, czwartek: 9–16.

Grażyna Rychlik ▽


Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim, teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Ukończyła Prymasowski Instytutu Życia Wewnętrznego w Warszawie. Prowadzi terapię w języku angielskim.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna dorosłych w zakresie zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, problemów w relacjach, problemów z nadużyciem lub zaniedbaniem, problemy z asertywnością. Dorosłe dzieci alkoholików (DDA), dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (DDD).

Przyjmuję — Wierzbno — środa: 14–20, piątek: 14–20.

Władysław Schinzel ▽


Praca magisterska z psychologii osobowości zawodników szachowych na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej ATK. Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzenie Poradni Antynikotynowej. Praca konsultanta psychologicznego w szpitalu ogólnym. Stąd wszechstronne doświadczenie w psychoterapii krótkoterminowej m.in z zaburzeniami psychosomatycznymi, anoreksją i bulimią, depresjami różnego pochodzenia, a spośród pacjentów psychotycznych – częściej z chorobą afektywną dwubiegunową i schizoafektywną. Szkolenia: Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej, Psychoterapia Gestalt, Systemowa Terapia Rodzin. Współzałożyciel Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. Superwizor SPCh.

Rodzaj świadczonej pomocy — terapia lęków i natręctw według metody psychologii poznawczo-behawioralnej, systemowa terapia rodzin (psychoterapia par), problemy z pogranicza psychologii i duchowości.

Przyjmuję — Bednarska — środa: 8–11.

Bożena Seretny ▽


„... przychodzą do nas ludzie, którzy sobie nie radzą w swoim życiu, ... Chodzi nie tylko o to aby pomóc im przetrwać trudny okres, pomóc podjąć decyzję, ale także pomagać im dostrzec potrzebę zbudowania głębszych "fundamentów" na całe życie...Wiele ludzi gubi się psychicznie, ponieważ nie wie, dlaczego i po co żyje. Brak poczucia sensu wydaje się największą chorobą dzisiejszego człowieka.” (Józef Augustyn, Terapia a Duszpasterstwo, Kraków: WAM, 1995)

Certyfikowany Psychoterapeuta, Certyfikowany Doradca Psychologiczny (Counsellor), Lider Grup Balinta, Mediator, Doradca Zawodowy.

Wykształcenie — 4-letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii (SPCh - Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich), Podyplomowe Studium Counsellingu (Poradnictwo Psychologiczne SPCh), Podyplomowe Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej (Niebieska Linia), Podyplomowe Studia Pedagogiczne, Podyplomowe Studia Doradztwa Zawodowego, Kurs Mediacji Rodzinnych, Szkolenie na Liderów Grup Balinta, Absolwent Wrocławskiej AWF.
Szkolenia w psychoterapii: Studium Psychoterapii SPCh: modalność integratywna, inne szkoły psychoterapeutyczne: psychoanalityczna, psychodynamiczna, humanistyczno-egzystencjalna (Gestalt); poznawczo-behawioralna, systemowa.

Prowadzę — Psychoterapię indywidualną osób dorosłych: zaburzenia lękowe, nastroju (depresje), nerwice. Psychoterapię grupową osób dorosłych opartą na analizie procesu grupowego – grupa prowadzona jest w zespole z drugim terapeutą. Psychoterapię par – kryzysy i problemy w związkach sakramentalnych, niesakramentalnych i u narzeczonych – spotkania prowadzone są z drugim terapeutą. Grupy Balinta. Konsultacje do mediacji, konsultacje doradztwa zawodowego.

Zakres pomocy — Konflikty i kryzysy w relacjach, trudności w kontaktach społecznych, kryzysy: wartości, bark poczucia sensu życia, sytuacyjne, życiowe, w pracy. Kryzysy i problemy rodzinne (małżeńskie, wychowawcze) – rozmowy z 2 terapeutami. Sytuacje straty - osoby, pracy, zdrowia. Problemy osób starszych. Praca z osobami duchownymi. Chrześcijańskie poradnictwo (Christian Counselling), w tym praca z problemami z pogranicza psychologii i duchowości. Trudności z adaptacją w nowym środowisku, w nowym kraju (Multicultural Counselling).
Prowadzę terapię w języku angielskim.

Przyjmuję — Bednarska — poniedziałek: 8–14, środa: 8–14.

Alicja Siwiec ▽


Psycholog, psychoterapeuta, mediator rodzinny. Absolwentka Instytutu Psychologii UKSW, Podyplomowych dwuletnich Studiów "Integralna Profilaktyka Uzależnień" UKSW, Podyplomowych IV letniego Studium Psychoterapii – SPCH, Udział w szkoleniu Mediatorów Rodzinnych. Inne szkoły (elementy) psychoterapeutyczne: psychoanaliza, poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, systemowa. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Rodzaj świadczonej pomocy — poradnictwo psychologiczne, psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i rodzin. Problemy rodzinne i wychowawcze, kryzysy małżeńskie, trudności w konfliktach społecznych, trudności w relacjach rodzinnych dziecko – rodzic, rodzic – dziecko, trudności w nauce, problemy w grupie rówieśniczej, w środowisku szkolnym, uzależnienia wśród młodzieży, zaburzenia żywienia, zaburzenia nerwicowe, mediacje rodzinne.

Przyjmuję — Bednarska — wtorek: 15–20, środa: 14–20.

Paweł Surma ▽


Psychoterapeuta z doświadczeniem w pracy warsztatowej i trenerskiej z grupami, absolwent Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Prowadzący i superwizor warsztatów rozwojowo-terapeutycznych „Wreszcie żyć. 12 kroków ku pełni życia”.

Rodzaj świadczonej pomocy — psychoterapia indywidualna osób dorosłych, konsultacje (po polsku i angielsku); kryzysy wartości, brak poczucia sensu życia; problemy duchowe o podłożu emocjonalnym i emocjonalne o podłożu duchowym; trudności we wchodzeniu w dorosłość; problemy w relacjach; zaburzenia lękowe; deprywacja emocjonalna; problemy związane z uzależnieniem.

Przyjmuję — Bednarska — piątek: 9–16.

Izabela Szwarocka ▽


Jestem psychologiem klinicznym oraz certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym. Ukończyłam też szkołę psychoterapii integratywnej w ośrodku Intra. Często i chętnie pracuję jako terapeuta schematów, czyli wzorców życiowych mających swoje źródło w dzieciństwie i powtarzających się w życiu dorosłym w postaci typowych, nie zawsze zrozumiałych dla samej osoby doświadczającej ich zachowań, reakcji emocjonalnych, sposobów przeżywania samego siebie i relacji z otoczeniem.

Staram się pomagać osobom z problemami lękowymi, przeżywającym stany depresyjne, kryzysy życiowe, zmagającym się z długotrwałymi kłopotami wynikającymi z utrwalonych wzorców życiowych, a także tym, które mają zaburzenia odżywiania. Prowadzę psychoterapię wspierającą dla osób po doświadczeniu psychozy. W wolnym czasie uwielbiam pływać, słuchać muzyki – głównie, ale nie tylko symfonicznej, czytać literaturę, szczególnie literaturę faktu.

Sama jestem osobą niewidzącą. Wiem, że może mieć to znaczenie przy wyborze terapeuty.

Przyjmuję — Bednarska — środa: 8–14, piatek: 15–20, sobota: 8–15.

Ewa Zimna-Rycerz ▽


Psycholog, psychoterapeuta chrześcijański. Zafascynowana życiem. Ciekawa świata i człowieka. Żona od 1999 roku, matka dwóch wspaniałych synów.

Wykształcenie — ATK (UKSW) – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej; kierunek: psychologia; specjalizacja: psychologia kliniczna i osobowości; dyplom 1994 rok.

Kursy, certyfikaty — Studium Pomocy Psychologicznej Instytutu Psychologii Zdrowia i Trzeźwości 1995 r.; Szkoła Trenerów Treningu Psychologicznego 2000 r.; Szkoła Trenerów Biznesu 2000 r.; certyfikat psychoterapeuty chrześcijańskiego 2001 r.; warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, złością; dotyczące udzielania pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych; terapii schematów w pracy z zaburzeniami osobowości; psychoterapii par w ujęciu poznawczo-behawioralnym; pracy z osobami współuzależnionymi i DDA. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuję w OPP od początku jego działania.

Zajmuję się — psychoterapią osób doświadczających problemów w relacjach, przechodzących kryzysy życiowe, będących w depresji czy borykających się z nerwicą a także chcących żyć bardziej świadomie i szczęśliwie. Pracuję też z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz zmagającymi się z innymi uzależnieniami (hazard, pornografia internetowa itp.) oraz ich rodzinami, też z DDA. Zajmuję się problemami z pogranicza psychologii i duchowości - od wielu lat pracuję z osobami duchownymi. Prowadzę terapię indywidualną, par i małżeńską oraz konsultacje. Pracuję tylko z dorosłymi.

Przyjmuję — Bednarska — wtorek: 12–20, środa: 15–20, czwartek: 12–20, sobota: 9–16.

Zofia Adamowicz

Bednarska

poniedziałek: 8–13


Daniel Bardzik

Integra

sobota: 16–19


Katarzyna Bęza

Wierzbno

wtorek: 15–18
środa: 16.30–18.30
czwartek: 8.30–11.30

Książęca

czwartek: 8–14


Grażyna Borys-Ptaszyńska

Bednarska

sobota: 8–15


Anna Chmielińska

Wierzbno

poniedziałek: 8–10
wtorek: 8–10


Katarzyna Chochel

Bednarska

poniedziałek: 9–11.30
środa: 9–18
czwartek: 9–14
piątek: 9–18


Magdalena Chocianowska

Bednarska

poniedziałek: 14–20
wtorek: 9–15
czwartek: 14–20


Izabela Ciesiółka

Bednarska

poniedziałek: 8–14
wtorek: 15–20
środa: 8–14

Książęca

czwartek: 13–20


Aleksandra Stypułkowska (Dąbrowska)

Bednarska

poniedziałek: 16–20
czwartek: 13.30–20
piątek: 15–20
sobota: 9–14

Wierzbno

wtorek: 16–20

Jarosław Górski OPs

Wierzbno

czwartek: 13–15


Hanna Małecka

Bednarska

wtorek: 8–14
środa: 14–20
czwartek: 14.30–20.30


Jacek Helman

Bednarska

środa: 16–20
czwartek: 9–14
sobota: 9–14

Wierzbno

piątek: 16–20


Dorota Kaniewska

Bednarska

poniedziałek: 9–14
wtorek: 9–14
środa: 15–20
czwartek: 15–20


Marta Karczewska

Wierzbno

poniedziałek: 13–20
środa: 9–14


Dorota Kaźmierczak

Książęca

środa: 10–20


Anna Kołodziejczyk

Bednarska

poniedziałek: 11.30–19.30
wtorek: 11–20
piątek: 9–16


Barbara Komorowska

Bednarska

poniedziałek: 14.30–20.30
środa: 14–20
czwartek: 8–15
piątek: 8–15


Karina Krześniak

Wierzbno

środa: 17–18
czwartek: 17–20


Justyna Korzeniowska

Bednarska

poniedziałek, wtorek,
piątek: 17–20

Wierzbno

środa: 17-20

Justyna Kubiak

Wierzbno

czwartek: 9–16
piątek: 16–20


Grażyna Parker (Łyszczyk)

Książęca

poniedziałek: 13–17
środa: 10–14


Barbara Marciniak

Bednarska

sobota: 8–15

Wierzbno

poniedziałek: 16–20


Katarzyna Markowska

Bednarska

wtorek: 8–16
czwartek: 8–13
piątek: 8–16

Wierzbno

środa: 14–20
czwartek: 15–20


Krzysztof Michalak

Bednarska

czwartek: 8–15


Andrzej Mielecki

Bednarska

poniedziałek: 8–15
wtorek: 12–20
środa: 14–20
czwartek: 14–20


Jacek Olchawski

Bednarska

czwartek: 17–20
sobota: 8–17

Wierzbno

wtorek: 17–20
piątek: 15.30–20.30

Książęca

czwartek: 14–21


Marta Osik

Książęca

poniedziałek: 17–20
sobota: 9–14


Angelica Piotrowska Cieślak

Bednarska

środa: 13–20
czwartek: 8–15
piątek: 13–20

Marta Osik

Książęca

poniedziałek: 17–20
sobota: 9–14


Angelica Piotrowska Cieślak

Bednarska

środa: 13–20
czwartek: 8–15
piątek: 13–20


Anna Rudecka

Wierzbno

poniedziałek: 16–20
wtorek: 9–16
czwartek: 9–16


Grażyna Rychlik

Wierzbno

środa: 14–20
piątek: 14–20


Władysław Schinzel

Bednarska

środa: 8–11


Bożena Seretny

Bednarska

poniedziałek: 8–14
środa: 8–14


Alicja Siwiec

Bednarska

wtorek: 15–20
środa: 14–20


Paweł Surma

Bednarska

piątek: 9–15


Izabela Szwarocka

Bednarska

środa: 8–14
piatek: 15–20
sobota: 8–15


Ewa Zimna-Rycerz

Bednarska

wtorek: 12–20
środa: 15–20
czwartek: 12–20
sobota: 9–16

W naszym ośrodku, utrzymującym się i prowadzącym działalność statutową ze środków własnych, realizujemy wizyty płatne.


Psychoterapia

 • indywidualna (50 min.) – 180 zł
 • małżeńska/rodzinna, jeden terapeuta (60 min.) – 220 zł
 • małżeńska/rodzinna, jeden terapeuta (90 min.) – 270 zł
 • małżeńska/rodzinna, dwóch terapeutów (90 min.) – 300 zł
 • w języku obcym (angielski, niemiecki) – stawka x 1,5
 • u terapeuty u stażysty – 120 zł
 • wydanie opinii psychologicznej – 100–600 zł
  (koszt konkretnej opinii określa psycholog)
 • Konsultacja psychologiczna
  przed spotkaniem z księdzem egzorcystą

 • konsultacja psychologiczna (do 30 min.) – 90 zł
 • konsultacja psychologiczna (do 60 min.) – 180 zł
 • Psychiatrzy

  Barbara Marciniak

 • pierwsza wizyta (50 min.) – 240 zł
 • kolejna wizyta (30 min.) – 150 zł
 • Superwizja

 • indywidualna – 190 zł
 • Diagnozy

 • diagnoza psychologiczna – od 600 zł do 1800 zł
 • diagnoza predyspozycji dla młodzieży – od 200 zł do 600 zł
 • konsultacja do diagnozy (60 min.) – 200 zł

 • Uprzejmie prosimy o powiadomienie o odwołaniu wizyty, najpóźniej dwa dni robocze przed wyznaczonym terminem.
  Jeżeli ośrodek nie zostanie o tym poinformowany, wówczas będą Państwo zobowiązani do opłacenia wizyty.

  Nr konta: 59 1750 0012 0000 0000 3866 2465

  Zobacz tło strony

  M101 – galaktyka spiralna z bardzo rozwiniętymi ramionami w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. Została odkryta w 1781 roku. Znajduje się w odległości 25 milionów lat świetlnych od Ziemi. W Polsce widoczna przez cały rok. Przez lornetkę widać ją jako bladą, zaokrągloną plamkę o średnicy połowy tarczy Księżyca.
  Źródła: M101. Widok w kierunku M101, fot. Laszlo Bagi.